menu

Projekt revitalizace ulice Na Poříčí pokračuje

Praha 1 a Magistrát HMP se dohodli, že revitalizace ulice Na Poříčí má být realizována. Součástí dohody je i schválení společného financování. Problémem ale je, že strany mají na řešení rozdílné názory.

Praha 1 projekt aktivně sleduje a zadala pokyn k jeho rychlé realizaci. Magistrát HMP sice dohodu spolufinancování podpořil, ale zatím nebylo rozhodnuto, kdy peníze na realizaci převede. Původní plán Prahy 1, vyvinout maximální úsilí schválit projekt revitalizace Na Poříčí do podzimních voleb, zdá se, již přestává platit. Nezbývá než věřit, že po volbách budou na Magistrátu pragmaticky myslící lidé, kteří rozumí situaci a k projektům - nejen Na Poříčí -  se postaví čelem bez nekoncepčních složitých diskusí.

V opačném případě Praze 1 zůstává alternativa, projekt financovat sama. S předpokládanými náklady do 150 milionu korun se nejedná o žádný finanční megaprojekt. Přitom oživení ulice Na Poříčí není jen pouhou přestavbou ulice. Ale vizí, s přidanou hodnotou pro využití kutlurního prostoru, která nemá v Česku obdoby.

K časovému harmonogramu arch. Marek Tichý uvedl: Do konce května bude podána Žádost o vydání stavebního povolení. Všechny instituce jsme již obešli a témata předjednali. Pevně věříme, že stavební povolení bude vydáno do konce roku 2022. Z naší strany budeme na realizaci připraveni, z tohoto pohledu jí nebude nic stát v cestě."

Předmětnému projektu se nedávno věnoval i Časopis Jedna, který zmiňuje vizualizace s novými chodníky, lavičkami, artovou zónou i stromy. „Úpravy v ulici navrhuje architekt Marek Tichý z architektonické kanceláře TAK. Podle jeho slov je možné popsat projednávání projektu se všemi orgány státní správy jako hledání průsečíků a kompromisu, které by projekt zachovaly v jeho prezentované podobě. Pro řadu z nich se jedná o posouzení nových prvků, s nimiž se ve městě doposud nesetkávali,“ cituje Danuši Siering. Ta poukazuje na chodníky rozšířené o parkovací stání, která je možné v případě potřeby využít jako jednu plochu. Zajímavý je také systém liniového sbírání vody a její využívání v systému modrozelené infrastruktury zeleně.

I když prosazení nebylo vůbec jednoduché, bude nakonec v ulici několik stromů. Ale co je skutečně revoluční, je způsob jejich zalévání. Dešťová voda se bude svádět přímo k jejich kořenům. „Zasadit stromy není složité, ale důležité je starat se o ně a udržet je. Architekt Tichý ve spolupráci s TSK vyhledal v ulici protkané všemi možnými kabely a dráty místa, kde se dá tento systém vybudovat,“ vysvětlila Siering.

Součástí revitalizace mají být i artové zóny. “Mám představu, že některé umělecké instalace by mohly být statické, ale většina z nich by se v čase proměňovala. Ráda bych, aby prostor dostali k užívání i mladí umělci z vysokých uměleckých škol, kteří by mohli v ulici Na Poříčí svá díla prezentovat,“ popsala Danuše Siering. Chtěla by také oslovit starosty hlavních měst sousedních zemí a domluvit se na výměně vždy jednoho uměleckého díla například na rok. Se starostou Berlína již jednání úspěšně proběhlo. Do projektu artových zón chce kromě odborníků zapojit i veřejnost tak, aby měla možnost se k návrhům vyjádřit.

“Revitalizace ulice Na Poříčí je jedinečnou příležitostí pro zkvalitnění života místních obyvatel i podmínek pro naše živnostníky. Jako zásadní vidím její
zklidnění a navrácení tohoto veřejného prostoru lidem,“ vyjádřil se k projektu starosta MČ Praha 1 Petr Hejma.

A jak dlouho bude trvat než se vizualizace stane realitou? „Pokud se podaří legislativní proces po mnoha letech příprav úspěšně dotáhnout a město se pro realizaci rozhodne, budou stavební práce trvat jen několik měsíců,“ dodal Marek Tichý.

Partneři