menu

Studie

Revitalizace lokality Na Poříčí je naše společné přání

Čisté ulice, zeleň, lavičky, částečné odklonění dopravy – to jsou věci, díky kterým by se nám v ulici lépe žilo i pracovalo. Potřebovali jsme ale zjistit, zda v tom nejsme sami, a proto jsme v květnu spustili dotazník. Odezva nás překvapila. Dostali jsme více než 500 odpovědí, ve kterých nám lidé popsali problémy v lokalitě a nabídli své vize pro jejich řešení. Díky dotazníku víme, že stejné problémy pálí řadu lidí, kteří v lokalitě žijí, pracují nebo tráví volný čas. V tomto speciálním čísle vám chceme výsledky dotazníku představit. Seznamte se s názory i příběhy lidí z lokality a zapojte se společně s námi do jejich řešení. Team GoFlorenc

Oslovili jsme tisíce lidí.

1700

e-mailových adres lidí, kteří v lokalitě pracují nebo žijí

95 119

oslovených lidí na Facebooku

27 554

shlédnutí videa na Facebooku

522

vyplněných dotazníků

Nejvíce nás trápí

86 %

lidí si myslí, že lokalita Na Poříčí je přetížena dopravou

85 %

lidí chybí v lokalitě Na Poříčí zeleň

58 %

lidí si myslí, že v lokalitě Na Poříčí chybějí příležitosti pro setkávání

Problémy

Nechali jsme v dotazníku respondenty pojmenovat problémy, které je v lokalitě trápí nejvíce. Největší okruh se týkal špatné dopravní situace, tu spontánně zmínilo více než 200 respondentů. Jen o něco málo méně odpovídajících uvedlo neutěšené prostředí. Lidem v lokalitě vadí také nevyhovující nabídka služeb či pocit nebezpečí.Všechny problémy ve dvou výstižných větách shrnula respondentka Ivana: „Říkáme ulici válečná zóna: když vyjdu z domu, čeká mě přeplněný chodník a přeplněná silnice. Kdo se probojuje, vyhraje.“

Nebezpečí

 • nepřehledné křižovatky
 • přecházení ulice
 • individua (narkomani)

Doprava

 • moc aut
 • ulice je obří parkoviště
 • předimenzované IAD

Lidé

 • velké množství lidí
 • zmatek
 • bezdomovci
 • narkomani, dealeři
 • rušení nočního klidu (cizinci z hotelů)

Nekvalitní služby

 • pochybné obchody
 • příliš mnoho fast-foodů
 • supermarkety
 • laciné krámky
 • Bílá labuť v současné podobě

Prostředí

 • ošklivá zákoutí
 • bariéry/překážky
 • zmatek
 • hluk
 • špína / šeď
 • zanedbané

Zeleň a mobiliář

 • vysadit stromy
 • “zahrádky”
 • fontánka na pití
 • stojany na kola
 • lavičky
 • nádoby na tříděný odpad

Vize

Co by si v lokalitě přáli změnit sami respondenti, aby se jim tu žilo a pracovalo lépe? V dopravě to bylo především omezení počtu aut a lepší parkování. Lokalita by se tak měla stát více „boulevardem“, sdílenou ulicí s místy pro zastavení a relaxaci. S tím souvisí i zazelenění prostoru a návrhy na mobiliář – od laviček až po restaurační zahrádky či například fontánku na pití. Zlepšit by se podle respondentů měly i služby. Vše by mělo vést ke zklidnění lokality a lepšímu zážitku z ní.

Zeleň a mobiliář

 • vysadit stromy
 • “zahrádky”
 • fontánka na pití
 • stojany na kola
 • lavičky
 • nádoby na tříděný odpad

Služby

 • wellness
 • větší nabídka služeb
 • prostor pro kulturu a umělce
 • Bílá labuť

Charakter lokality

 • boulevard
 • místo pro zastavení

Lidé

 • milejší
 • přilákat „high-street“ nájemníky
 • spirituální rozvoj
 • zklidnění, potkávání se

Doprava

 • lepší parkování
 • ponechat tramvaje
 • bezbariérové (sjízdné na kolech)
 • zrušení semaforů

Jak se chtějí lidé zapojit

52 %
lidí se chce zapojit do obnovy

Kdo nám odpovídal?

Výsledky dotazníku nereprezentují přesně všechny obyvatele a pracující v lokalitě Na Poříčí – takový průzkum by zabral mnohem více času. Průzkum je ale velmi dobrou sondou do názorů skupiny lidí, kteří se o lokalitu Na Poříčí aktivně zajímají. Grafy na této stránce přibližují, kdo nám vlastně odpovídal.Necelá polovina respondentů v lokalitě bydlí nebo pracuje, má k ní tedy velmi úzký vztah. Ostatní využívají služby v lokalitě – nakupují nebo jen ulicí prochází na jiná místa. Devět z deseti respondentů se v lokalitě obvykle pohybuje pěšky nebo městskou hromadnou dopravou.

Jak často se pohybujete v lokalitě Na Poříčí?

Jak se pohybujete v lokalitě Na Poříčí?

Proč se pohybujete v lokalitě Na Poříčí?

30 respondentů
spontánně uvedlo mezi problémy lokality nevyhovující nabídku služeb

„Obnovil bych kouzlo krámků a kaváren z počátku 20. století a s úctou a citlivostí bych se choval k tomu, co naši předkové postavili.“

150 respondentů
spontánně uvedlo mezi problémy lokality neutěšené prostředí

„Říkáme ulici válečná zóna: když vyjdu z domu, čeká mě přeplněný chodník a přeplněná silnice. Kdo se probojuje, vyhraje.“

220 respondentů
spontánně uvedlo mezi problémy lokality špatnou dopravní situaci

„Je tu vytěžovaná trasa tramvají, které nemohou projet kvůli dopravní zácpě, cestou do práce vždy zdržení cca 5 minut kvůli bezohledným řidičům.“

90 %

respondentů,
kteří v lokalitě Na Poříčí nakupují, se zde obvykle pohybují pěšky nebo hromadnou dopravou

„Prochází zde vysoký počet lidí, tudíž bych rozšířil chodníky na úkor parkovacích míst.“

Jen 12 % respondentů, kteří v lokalitě Na Poříčí bydlí, tudy jezdí obvykle autem

„Bylo by velmi dobré, aby se mezi koleje tramvají nedávaly dlažební kostky. Tento prostor by mohl být sjízdný na kolech, tak jak je tomu všude v evropských městech.“

Jen 13 % respondentů, kteří v lokalitě Na Poříčí pracují, tudy jezdí obvykle autem

„Veškeré území v okolí severojižní magistrály bych ve všech místech, kde je to možné, zahloubil pod zem a revitalizoval díky tomu místa na povrchu.“

65 % respondentů vadí v lokalitě Na Poříčí nepořádek

„Opravila bych chodníky a vlastně komunikace vůbec a zajistila, aby na chodnících nebyly exkrementy od pejsků.“

58% lidí si myslí, že v lokalitě Na Poříčí chybějí příležitosti pro setkávání

„Méně aut (ideálně žádná), aby se mohl život z kanceláří a fastfoodů vrátit na ulici – na zahrádky, lavičky a do kaváren...“

86% lidí si myslí, že lokalita Na Poříčí je přetížena dopravou

„Větší prostor a důraz na pěší tak, aby to bylo místo, kudy člověk jen nespěchá z místa A do místa B, ale také se rád zastaví. Pak bychom si více uvědomili, okolo jakých architektonických skvostů vlastně procházíme. Zatím každý jen zírá do výloh a ulicí prochází.“

85% lidí chybí v lokalitě Na Poříčí zeleň

„Chybí mi pracovna pro volnonožce a malý příjemný zelený prostor na odpočinek.“

Co říkají respondenti o GoFlorenc?

„Myslím, že si ulice zaslouží zkrášlení, mám jí rád, protože je to živá ulice s dobrou skladbou podniků, služeb a má šanci být živou a příjemnou ulicí.“

Pavel K.

„Děkuji za tuto iniciativu! Praha je v ohledu plánování svého rozvoje velmi nerozvinuta a iniciativy jako je tato jí mohou pomoci posunout se směrem např. Kodani, která je v tomto ohledu etalonem.“

Vladimír C.

Partneři