menu

Participace: Nejen o artových zónách Na Poříčí

V létě se v Galerii 1 konalo setkání spojené s online participací s názvem Budoucnost ulice Na Poříčí. Na otázky veřejnosti odpovídal starosta Petr Hejma, radní Richard Bureš, architekt Marek Tichý a zástupci Hospodářské komory, IPR, ArtLines a iniciativy GoFlorenc.

 

Chystaná proměna ulice se netýká pouze úpravy komunikací, zlepšení pobytového komfortu, doplnění městského mobiliáře a zeleně. Podle slov architekta Marka Tichého zahrnuje příprava dokumentů k realizaci také vyčlenění sedmi ploch pro umění. „V návrhu jsme vytipovali sedm míst, která jsou v ulici Na Poříčí pro umění vhodná. Rozdělujeme je na dvě "artové zóny", kde by úpravy veřejného prostoru mohly být současně prostorem pro instalaci uměleckých děl,“ vysvětlil Marek Tichý. Jedná se o části, kde se ulice rozšiřuje do volnějších prostranství, a to konkrétně mezi Bílou a Černou labutí a Archou a pak na konci území směrem k Náměstí republiky. Tam vidí architekt potenciál pro příležitostné i dlouhodobé expozice.

 

 

Pokud se podaří realizovat vše, co bylo na participačním jednání odsouhlaseno, můžeme se v Praze těšit na neobvyklý projekt s přesahem za hranice. Danuše Siering, zakladatelka iniciativy GoFlorenc se 9. září setká se starostou města Berlína Michaelem Müllerem. "Chceme projednat aktuální témata, ale i výměnu zkušeností souvisejících právě s vizuální tvorbou měst a zapojením občanů a podnikatelů do participačních diskusí. Určitě budeme mluvit i o artovém ztvárnění ulice Na Poříčí," řekla nám paní Siering.

 

 

"Zkrášlení" ulice nejen zpříjemní život lidem, kteří v dané lokalitě bydlí a pracují, ale právě přes umění může dojít i k hlubšímu propojení dvou partnerských měst a dvou významných evropských metropolí.

Text byl zveřejněn v magazínu JEDNA.

Partneři