menu

Revitalizace ve světě — NEW YORK

Vlaková dráha The High Line byla postavena r. 1932 pro služby skladišť na Manhattanské straně West Side. Aby nezatěžovala dění na ulicích, byla postavena na vyvýšených pilířích.

Když ji vlaky v 80. letech přestaly používat, byla zrušena. Změna nastala r. 2009, kdy se The High Line změnil v 2,3 km dlouhý městský park nad střechami aut. Na tom by technicky nebylo nic nového, kdyby za realizací nestála hluboce promyšlená koncepce.

Dnes je to promenáda se zelení, divokými květy a venkovním uměním a chodcům nabízí jeden z nejlepších výhledů v NYC. Ročně zde projde přes 20 mil. lidí.

Výstavba probíhala ve třech sekcích, přeměna každé sekce z nevyužitého železničního stropu na veřejnou krajinu znamenala nejen roky plánování a jednání s okolní komunitou, ale také tvrdou práci těch nejvíce vynalézavých návrhářů města. The High Line je dílem krajinných architektů a městských designérů z firmy James Corner Field Operations, kteří v současné době pracují mj. na projektu The Underline na Floridě.

James Howard Kunstler, americký sociální kritik a autor knihy The Geography of Nowhere, řekl o projektu CNN: „Věřím, že High Line se stala nejúčinnější formou regenerace v centru města, protože despotická přítomnost aut a nákladních automobilů zde doposud degradovala kvalitu městského veřejného prostoru". Tlak na příslušné úřady, zejména pokud jde o vytvoření zeleně, musí být tak intenzivní, aby pochopili, že musíme pokračovat v přizpůsobování zeleně v tom prostoru, který máme. Nemůžeme se jen rozšiřovat nebo betonovat.

Více informací — www.fieldoperations.net

Partneři