menu

Revitalizace ve světě — ARKANSAS

Zadáním bylo revitalizovat Main Street v hlavním městě Little Rock. Obzvlášť problematickým tématem zde byla doprava.

A tak řešení mělo být navrženo tak, aby umožňovalo bezpečnost pro všechny uživatele ulice — chodce, cyklisty, motoristy i pro veřejnou dopravu. Výsledkem je uliční konfigurace, která propojuje veřejné i soukromé prostory a nechává vzniknout větší prostor pro chodce, potažmo pak i pro novou kreativní ekonomiku.

To vše díky výstavbě aleje, arkád, městských verand a veřejné zeleni. Plánování projektu bylo financováno prostřednictvím federálního grantu, který umožnil partnerství veřejného a soukromého prostoru a spolupraci více než 30 organizací po dobu šesti let přípravy. K hlavním partnerům města patřili kromě majitelů nemovitostí v dané lokalitě hlavně University of Arkansas Community Design Center a architektonické studio Marlon Blackwell.

 

Více info na www.uacdc.uark.edu

Partneři