menu

Praha očima studentů — Vltava Connection app

Mobilní aplikace pro snadnější orientaci, přepravu, sport, rekreaci a další aktivity podél řeky Vltavy. Návrh: Isaac Marqez a Hedy Lemus Bird

Projekt Vltava je projekt, který zodpověděl otázku: Co Praha potřebuje? Z vlastní perspektivy.

Hlavní myšlenkou při formulování této otázky, bylo posoudit význam řeky Vltavy v pražské krajině, neboť v současné době se příliš dobře nevyužívá. Za tímto účelem jsme se rozhodli navrhnout urbanistický plán rozvoje kontaktních míst přes řeku Vltavu ze severu na jih a doplnit ho o možnosti rozvoje komerčních a veřejných prostor, které propojují vodní plochu se zemí a vytvářejí tak zajímavou typologii různých prostorů. Aby bylo toto propojení snadnější a dostupnější, vypracovali jsme i plán přístupu pro cyklisty a rozšířili a upravili existující lodní trasy, které by místním obyvatelům a turistům umožnily dostat se do oblastí, které nebyly dříve až tak dostupné.

Při rozvoji tohoto územního plánu jsme přemýšleli také o tom, jak se lidé dozví o této nové axiální vazbě, která by jim umožnila poznat Prahu tak, jak to nikdy předtím nebylo možné? Odpověď: Aplikace pro Smartphony!

Digitální éra je v našem kontextu to, čemu přizpůsobíme aplikaci, ve které si lidé vyberou místa, která je zaujala, zkontrolují vzdálenost, oblíbenost, frekvenci, ve které jsou místa navštěvovány, přístupové cesty atd. Dále si také budou moci pomocí aplikace zajistit službu nájemných jízdních kol přes záchytná místa, ve kterých budou moci kola kdykoliv odložit.

Jedná se zatím pouze o představu, kterou je třeba podrobněji promyslet. Jsme ale přesvědčeni, že by právě tento nápad mohl zlepšit kvalitu života a rozmanitost prostor v nádherném prostředí města Prahy, což by lidem mohlo umožnit cítit větší propojení právě s řekou Vltavou.

Partneři