menu

Praha očima studentů — Revitalizace vnitrobloku kasárna Karlín

Návrh se koncepčně skládá ze dvou souběžných linií: na městské urbánní úrovni a v osobním, lidském měřítku.

V urbánním měřítku projekt aktivuje nádvoří karlínských kasáren a otevírá ho veřejnosti, umístěním různorodých služeb. Navržená bytová struktura poskytuje na osobní úrovni prostor a šanci pro setkávání a snaží se přivést život i mimo soukromí bytových jednotek.

Součástí nově navržené harmonické oblasti, která odpovídá potřebám veřejnosti a nájemníků, je také dopravní řešení, zaměření na ekologickou kapacitu oblasti a zachování kulturního dědictví historické budovy kasárna Karlín.

Partneři