menu

Praha očima studentů — Městská krajina a voda

Global Architecture and Design studio se zaměřuje na navrhování pomocí 3D animací, vizualizací a simulací.

Projekty experimentují s propojováním městské krajiny a elementu vody. S použitím výukových metod, které jsou nezávislé a mezioborové, jsou studenti vedeni k pokládání dotazů, k diskuzím, spolupráci, experimentování a k přehodnocování možností dnešních architektů a designérů.

Cílem je vyvinout jazyk technologického designu, který bezprostředně propojuje osobní odpovědnost a současnou globální krizi životního prostředí. Problémy životního prostředí jsou důsledkem lidského odcizení od přirozeného prostředí a Future Cities Studio zkoumá způsoby, kterými se lidstvo a příroda mohou vrátit k sobě. Detailní studium konkrétních míst, měst a kultur je nezbytné k pochopení globality dnešního světa. S cílem vytvořit vzdělávací zkušenost, která podporuje kosmopolitismus, globální architektura a design v Praze pracuje s historickými a tradičními prvky a současně využívá nové technologie a příležitosti globálních výměn.

Partneři