menu

Nejzelenější stavby světa — Vídeň

Dá se předpokládat, že 12. říjen 2016 se zapíše do historie moderního stavebnictví.

Vídeňská část Aspern je v dnešní době největším projektem rozvoje města v Evropě. Na ploše cca 20 tisíc qm zde má vzniknout nová část města s restauracemi, hotely, byty, kancelářskými prostory, zdravotnickým i relaxačním zařízením.

A právě tento den se zde konalo položení základního kamene pro neobvyklý projekt — hlavní budovu, která bude z velké části postavena ze dřeva. 24 poschoďový „HoHo“, jak se daný objekt nazývá, má být hlavní vstupní bránou do celého areálu. Architekt Rüdiger Lainer k projektu říká: „Použití dřeva na výškových budovách není běžné. Podobných návrhů existuje hodně, ale na tak vysoké budově se zatím nikdo nepokusil tuto metodu použít v praxi. Věřím, že se nám podaří postavit něco unikátního, co může být použitelným příkladem i pro jiná města.“

Pro celou stavbu se předpokládá instalace 3 600 kubíků dřeva, čímž se ušetří přibližně 2 800 tun ekvivalentů CO2 ve srovnání s verzí železobetonu. Pro představu, toto množství odpovídá 20 miliónům ujetých kilometrů osobním automobilem.

Zvláštní výzvou v projektu je protipožární ochrana. Přísné požadavky tak navyšují cenu stavby o cca 10 % oproti konvenčním stavbám. Avšak celkově kratší doba výstavby může kompenzovat zvýšené stavební náklady. Objekt má být dokončen koncem roku 2018.

Více na:www.hoho-wien.at

Partneři