menu

Nejzelenější stavby světa — plovoucí farmy

Předpokládá se, že světová populace se v roce 2030 zvýší na 8,3 miliardy a v roce 2050 na 9 miliard obyvatel. Jak se všichni uživí, je již dnes velkým tématem, obzvláště pak ve městech, které samy zemědělskou půdou neoplývají.

Některá města musí proto dovážet více než 90 % potravin z jiných zemí.

Ujedou tak často i stovky kilometrů, než skončí na stole konečného spotřebitele; ceny stále více stoupají a kvalita potravin není vždy dost dobře kontrolovatelná. Proto hledají města nové alternativy

Skutečně revoluční alternativu nyní navrhuje barcelonský architekt Javier Ponce, vítěz soutěže Sustainable Entrepreneurship Award 2016. Svůj projekt, který poskytuje dostatečně velký prostor pro pěstování ovoce a zeleniny, nazval Smart Floating Farms.

Inspirován plovoucími rybími farmami navrhl solárně poháněné vertikální Floating Farms. Jejich základem je technologie skleníku, který se dá používat nejen pro pěstování ovoce a zeleniny, ale tímto způsobem můžou být chované i ryby.

Na relativně malé ploše je tak možné efektivně vypěstovat potřebné množství ovoce a zeleniny, vše v udržitelném konceptu a bio kvalitě. Tradiční zemědělství musí samozřejmě i nadále existovat. Ovšem plovoucí farmy by alespoň trochu mohly snížit riziko nedostatku potravin, závislost na transportu a nutnost masového pěstování v jiných částech světa.

Partneři