menu

Nejzelenější stavby světa — BOULOGNE

Bývalý tovární prostor značky Renault ve francouzské Boulogne se proměnil v „živou“ školu s tělocvičnou.

Úkolem pro architektonické studio Chariter Dalix bylo na zvlněných střechách vytvořit vlastní přírodní prostředí tak, aby vynikla rozmanitost rostlin a živočichů.

To vše pro děti, místo toho aby zamkly svou představivost ve sterilním prostředí o čtyřech stěnách, budou schopné si hrát, rozvíjet fantazii a studovat přímo v živé fauně a flóře.

Efekt zeleného prostoru má nejen vytvořit zdravé prostředí uprostřed smogu městského života, ale také umožnit dětem prožít skutečný ekosystém a vzájemný dialog nejen mezi sebou, ale i s prostředím.

Samotný přechod mezi herním a studijním prostorem je velice jemný. V celém prostoru jsou navrženy nejrůznější výčnělky, dutiny a převisy, které podporují vegetaci, hnízdění ptáků, netopýrů a dalších živočichů.

Kde jinde apelovat na změnu v problematice odloučení městského života od přírody, než u míst, kde děti tráví většinu dne a rozvíjí svůj potenciál.

Partneři